אנשים מיוחדים בחיי

אנשים מיוחדים בחיי

אני אוהבת את האחיות שלי. יש לי שתי אחיות נאוה וליאת. עכשיו נאוה לומדת בישראל. כל יום אני הלכת לחדר של ליאת גם כאשר היא לא בבית. אני אוהבת מתי שאני עם ליאת ויש מוזיקה. אנחנו צעקות בקולי קולות. אני מנסה לדבר עם נאוה אבל היא עסוקה כל יום. ליאת ואני אוהבות המוזיקה זהה ויש לנו עניין משותף. אני אוהבת את החיבוקים של ליאת ונאוה מאוד. הם עשות את הימים שלי הלא טובים כל כך ל טובים מאוד.

Ma megapole Tokyo

Ma megapole Tokyo

Dans etudes sociales nous faisons une projet sur les mégapoles (Megacity). Je fais la Tokyo. Nous devons repondre a 3 questions, Quels sont les facteurs qui ont permis à la ville de devenir une mégapole? Quels sont les défis auxquels la mégalopole doit faire face? Et Quelle est la solution que la ville est ou devrait mettre en œuvre pour aider à relever chaque défi?

Paragraph of the week – Dec 6th – Do I agree that the best way to cheer yourself up is to cheer someone else up

Paragraph of the week – Dec 6th – Do I agree that the best way to cheer yourself up is to cheer someone else up

Honestly, I disagree with this quote. I disagree because whenever I try to cheer someone up I find that I never get that response back. Sometimes other people happiness makes me sad because I can’t attribute to that happiness. I think of myself as the therapist friend of my friend group, I am the friend that always makes sure that everyone is ok, but if I am that friend, who is that friend for me?

סיפור של חנוכה

סיפור של חנוכה

בבוקר בכה’ בכסלו הלכתי לבית ספר. המורה שלי נתנה לנו סופגניות כי זה חנוכה והיא אמרה ״אני אספר לכם את הסיפור על למה אנחנו אוכלים אוכל עם שמן. לפני זמן רב בזמן המכבים יש מלך רשע. המלך מלך אנטיוכוס. מלך אנטיוכוס הוא מלך של יונים. היונים היו רשעים כי הם לא הניחו ליהודים להתאמן בתורה ושבת. היהודים לא אוהבים הסגנון חיים של היונים אז היהודים והיונים יצאו למלחמה. היהודים הם פוחדים כי ליונים יש צבא מדהים אבל ליהודים אין צבא…

Read More Read More

Paragraph of the week – Random acts of kindness – Nov 29

Paragraph of the week – Random acts of kindness – Nov 29

There are many random acts of kindness you can do this hanukkah season such as, donating to charities, giving meaningful gifts to friends and family, or even try to pay attention in class. I want to focus specifically on giving meaningful gifts to friends and family. How I would do this is I would discreetly get them a gift based on their interests, like crystals or an article of clothing, and then I would add in a card describing our…

Read More Read More

Paragraph of the week – November 15th – When have I expressed bravery?

Paragraph of the week – November 15th – When have I expressed bravery?

In my opinion, I am not the bravest person on earth. Most times I feel like I’m the least brave on earth! I find it hard to pinpoint a certain time where I expressed courage and bravery. I think I am expressing bravery right now by opening up and saying that I am not a very brave person. I am not a very brave person because I have many fears. It would take me hours, no, days to write a…

Read More Read More

Why Camp is so Special to me

Why Camp is so Special to me

A place I hold so dear to my heart is the sleepaway camp I go to every summer because I get to see all the friends I don’t get to see during the year. I always look forward to seeing my friends at camp because they live far away from me so it is always hard to see them during the year. It is more special because I get to see them where I can do a bunch of things…

Read More Read More

La dance

La dance

Cette semain nous faisons les projets sur les sports differents. Maya et moi faisons la dance. Notre projet a l’histoire de tap et ballet, les faits sur le tap et le ballet, les danceurs populaires, et le danse autochtonnes.

Skip to toolbar