מצגת אל מקומות בישראל

מצגת אל מקומות בישראל

עשיתי מצגת אל תל אביב אשקלון באר שבא מצפע רמון ואילת. זה המצגת שאני אשה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar